ACHTERGRONDINFORMATIE

Algemene voorwaarden

Rechtop Rechtuit is de commerciële naam van Conny Deneweth BV.

De algemene voorwaarden van Conny Deneweth BV gelden voor alle diensten die Rechtop Rechtuit aanbiedt.Onze algemene voorwaarden


Conny Deneweth BV heeft als intentie elke cliënt (de Cliënt) een zo goed mogelijke service te bieden. We verbinden ons ertoe de Cliënt te informeren over de aangeboden diensten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Cliënt en de coaches actief bij Conny Deneweth BV (de Coaches).


Medische setting

De Coaches zijn beide mental coach, Conny Deneweth is communicatie- en teamcoach en Guy Bracke is gespecialiseerd mindsetcoaching. De Coaches zijn geen arts, psycholoog of psychiater. De Coaches verrichten dus geen medische diensten, stellen geen medische diagnose en schrijven geen medicijnen voor. Conny Deneweth BV, noch de Coaches aanvaarden enige aansprakelijkheid in dit verband.


Prijzen

De website "rechtoprechtuit.be" is een product van Conny Deneweth BV. Op deze website vindt de Cliënt de aanpak voor individuele trajecten of programma's en voor groepstrainingen.Voor trajecten en trainingen op maat maakt Conny Deneweth BV een offerte op. De Cliënt verklaart zich voor de start het traject of de training akkoord met deze offerte.


Betaling

De Cliënt betaalt het afgesproken bedrag steeds voor aanvang van een individuele sessie, een traject of training of (voor opdrachten op maat) binnen de termijn die vermeld wordt op de factuur.

Overschrijven kan op rekeningnummer BE25 1030 7178 1482 (Crelan) met vermelding van naam van de Cliënt (en, indien van toepassing, de vennootschap).

Indien de Cliënt een factuur wenst, dient hij dit voor de betaling te vermelden.


Afspraken

Een individuele afspraak boeken kan via email of telefonisch.

Voor het verplaatsen van een afspraak (individueel of in groep) minstens 48 uur op voorhand zullen geen kosten in rekening gebracht worden. Wanneer de Cliënt een afspraak minder dan 48 uur voor de sessie annuleert of verplaatst, zal de Cliënt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht worden.


Garantie

Geen enkele sessie, programma, traject of training biedt garanties. Niet ieder individue of elke groep reageert op dezelfde manier op de sessies. De Coaches stellen alles in het werk op het beste resultaat te bekomen. Bij mental-, mindset- en hypnosessies is geen van de Coaches is in de mogelijkheid om enig eindresultaat te garanderen. Een dergelijke garantie zou om die reden onjuist en zelfs onethisch zijn.


Betwisting

In geval van betwisting, is verhaal niet mogelijk. Immers, mental-, communicatie- en hypnocoaching vormen een samenwerking tussen de Cliënt en de Coach(es). Het resultaat is dus erg afhankelijk van de motivatie, toewijding én inspanning van de Cliënt. Ook als de Coaches hun werk volledig volgens de regels van de kunst doen en de Cliënt de juiste aanpak en suggesties geven, kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als de Cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Mocht de Cliënt toch nog ontevreden zijn, dan kunnen de Coaches via hypnocoaching alle gegeven suggesties terug wegnemen en de gegeven input ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Alle rechtsvordering worden beslecht voor de bevoegde rechtbanken van Gent.

unsplash