Algemene voorwaardenRechtop Rechtuit is een pijler van Mindset Builders BV.

De algemene voorwaarden van Mindset Builders gelden voor alle diensten die Rechtop Rechtuit aanbiedt.

Onze algemene voorwaarden


Mindset Builders BV heeft als intentie elke cliënt (de Cliënt) een zo goed mogelijke service te bieden. We verbinden ons ertoe de Cliënt te informeren over de aangeboden diensten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Cliënt en de coaches actief bij Mindset Builders BV (de Coaches).


Medische setting

De Coaches zijn beide mental coach, Conny Deneweth is communicatie- en teamcoach en Guy Bracke is gespecialiseerd mindset- en hypnocoach. De Coaches zijn geen arts, psycholoog of psychiater. De Coaches verrichten dus geen medische diensten, stellen geen medische diagnose en schrijven geen medicijnen voor. Mindset Builders BV, noch de Coaches aanvaarden enige aansprakelijkheid in dit verband.

Inzet en samenwerking

Mental-, communicatie-, team-, mindset- en hypnocoaching vormen een samenwerking tussen de Coaches en de Cliënt. Om de gewenste resultaten te bereiken, is het essentieel dat de Cliënt de instructies van de Coaches nauwgezet opvolgt. In het geval dat de Coaches van oordeel zijn dat de Cliënt onvoldoende meewerkt, kan de sessie door de Coaches gestaakt worden. In dergelijk geval zal de Cliënt het volledige bedrag van de initieel voorziene sessie betalen.


Prijzen

De website "rechtoprechtuit.be" is een product van Mindset Builders BV. Op deze website vindt de Cliënt de prijzen voor individuele sessies, individuele trajecten of programma's en voor groepstrainingen.

Voor trajecten en trainingen op maat maakt Mindset Builders een offerte op. De Cliënt verklaart zich voor de start het traject of de training akkoord met deze offerte.


Betaling

De Cliënt betaalt het afgesproken bedrag steeds voor aanvang van een iindividuele sessie, een traject of training of (voor opdrachten op maat) binnen de termijn die vermeld wordt op de factuur.

Overschrijven kan op rekeningnummer BE25 1030 7178 1482 (Crelan) met vermelding van naam van de Cliënt (en, indien van toepassing, de vennootschap).

Indien de Cliënt een factuur wenst, dient hij dit voor de betaling te vermelden.


Afspraken

Een afspraak verplaatsen kan via email of telefonisch.

Voor het verplaatsen van een afspraak minstens 48 uur op voorhand zullen geen kosten in rekening gebracht worden. Wanneer de Cliënt een afspraak minder dan 48 uur voor de sessie annuleert of verplaatst, zal de Cliënt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht worden.


Garantie

Geen enkele sessie, programma, traject of training biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op de sessies. De Coaches stellen alles in het werk op het beste resultaat te bekomen. Bij mental-, mindset- en hypnosessies is geen van de Coaches is in de mogelijkheid om enig eindresultaat te garanderen. Een dergelijke garantie zou om die reden onjuist en zelfs onethisch zijn.


Betwisting

In geval van betwisting, is verhaal niet mogelijk. Immers, mental-,, communicatie- en hypnocoaching vormen een samenwerking tussen de Cliënt en de Coach(es). Het resultaat is dus erg afhankelijk van de motivatie, toewijding én inspanning van de Cliënt. Ook als de Coaches hun werk volledig volgens de regels van de kunst doen en de Cliënt de juiste aanpak en suggesties geven, kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als de Cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Mocht de Cliënt toch nog ontevreden zijn, dan kunnen de Coaches via hypnocoaching alle gegeven suggesties terug wegnemen en de gegeven input ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Alle rechtsvordering worden beslecht voor de bevoegde rechtbanken van Oudenaarde.